หน้าแรก

ผู้บริหาร

นักเรียน

ครูและบุคลากร

อาคารสถานที่


สหกรณ์โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต


ประวัติสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ร้านค้า(ครู) คณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์(นักเรียน)
การดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน การออมทรัพย์ การส่งเสริมการผลิต คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

การส่งเสริมการผลิต

                โรงเรียนได้จัดทำโครงการเศรษฐีน้อย  ให้นักเรียนทำเกล็ดหิมะ ขนมปังปิ้ง  จำหน่ายบริเวณหน้าห้องสหกรณ์ นักเรียนที่ทำจะฝึกด้านมารยาท  ความสะอาด  การแต่งกายของผู้ปรุงอาหาร  ฝึกนักเรียนที่มาใช้บริการในการเข้าแถว  ความซื่อสัตย์  ความมีระเบียบวินัย

(วีดีโอการจำหน่ายขนมปังปิ้งและน้ำผลไม้)

                นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ตามแนวปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนได้จัดให้มีการสอนสหกรณ์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกชั้น  ในด้านความประหยัด  การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ำ  ไฟฟ้า  การออม  การพึ่งพาตนเอง

 

               ส่งเสริม1ส่งเสริม2

 หน้าหลัก | ข่าวสาร | กระดานข่าว | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต หมู่ที่ 4 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7638-1640 โทรสาร 0-7ุุ638-1139 Email: muangphuket_school@hotmail.com
ผู้จัดทำ:
นายดุสิต คงปาน dusit49@hotmail.com