หน้าแรก

ผู้บริหาร

นักเรียน

ครูและบุคลากร

อาคารสถานที่


โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดงานสัปดาห์อาเซียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 โดยมีท่านอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลราไวย์ ให้เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธี และ นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด สำหรับในการจัดงานครั้งนี้ โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งหวังให้คณะครู นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียน โดยได้บูรณาการ
"อาเซียน" คณะครูได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ และได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ รวมทัั้งคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อีกด้วย.
หน้าหลัก | ข่าวสาร | กระดานข่าว | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต หมู่ที่ 4 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7638-1640 โทรสาร 0-7ุุ638-1139 Email: muangphuket_school@hotmail.com
ผู้จัดทำ:
นายดุสิต คงปาน dusit49@hotmail.com