กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสัญญา ศุภพันธ์
ครู คศ.3

นายมงคล ดำหมาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายรัฐศาสตร์ เพ็งพาจร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายบัญชา ขาว
พนักงานจ้างตามภารกิจ อบจ.ภูเก็ต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายเมฆินทร์ เทียงผง
พนักงานจ้างตามภารกิจ อบจ.ภูเก็ต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4