ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต-SAR-ปี-60 (อ่าน 16) 11 ก.ค. 61
“ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการ (อ่าน 279) 23 มี.ค. 61
ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ตที่จัดการเร (อ่าน 231) 23 มี.ค. 61
ผลการพัฒนาการอ่านจับใจความโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ การเขียนแผนผังความคิดสำหรั (อ่าน 238) 23 มี.ค. 61
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 1188) 14 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3353) 25 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิ (อ่าน 447) 21 ส.ค. 60
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (อ่าน 856) 29 มิ.ย. 60
แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต (อ่าน 444) 11 เม.ย. 60
ประกาศโรงเรียน อบจ.เมืองภเก็ต เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนของ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (อ่าน 1074) 10 เม.ย. 60
แก้ไขประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็ก (อ่าน 471) 28 มี.ค. 60
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิ (อ่าน 341) 27 มี.ค. 60
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาคใต้ ประจำปี 2559 หาดใหญ่วิชาการ (อ่าน 809) 06 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2069) 19 ม.ค. 60
ประกาศโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.เมือ (อ่าน 581) 27 ก.ย. 59
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 622) 12 เม.ย. 59
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต (อ่าน 521) 11 เม.ย. 59
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต (อ่าน 584) 29 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2155) 21 ม.ค. 59
สรุปผลการแข่งขัน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น สร้างคน สร้างชุมชน สร้างชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 (อ่าน 667) 20 ธ.ค. 58
อ.รัศมี ตันติวิริยาภรณ์ มอบเงินสมทบทุน ตันติวิรยาภรณ์ 10,000 บาท (อ่าน 627) 18 ธ.ค. 58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต (อ่าน 667) 03 พ.ย. 58
ประกาศ เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร (อ่าน 565) 27 ต.ค. 58
รางวัลระดับดี ระดับประเทศ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น จากสถาบันพระปกเกล้า ปี 2558 (อ่าน 756) 19 ต.ค. 58
ชนะเลิศการแข่งขันเมนูอ่อนหวานปี 2558 ระดับจังหวัด (อ่าน 639) 19 ต.ค. 58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต (อ่าน 554) 01 ต.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 539) 16 ก.ย. 58
ตัวแทนคณะครู ม.2 นำเงินทำบุญมอบผู้ปกครองนักเรียนเสียชีวิต (อ่าน 635) 10 ก.ย. 58
สรุปรายการแข่งขันทักษะวิชาการตัวแทน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อิมแพค เมืองทองธานี (อ่าน 813) 19 มิ.ย. 58
ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 11 เมืองลุงวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 จังหวัดพัทลุง (อ่าน 2387) 19 มิ.ย. 58
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ น.ส.กิ่งกานต์ บุญโชติ ครูชำนาญการ การสร้างและการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (อ่าน 610) 18 มิ.ย. 58
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ยินดีต้อนรับ นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ (อ่าน 704) 14 มิ.ย. 58
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเบอร์ 2 พรรค MPK ก้าวไกลเพื่ออนาคต การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1221) 14 มิ.ย. 58
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเบอร์ 1 พรรคเพื่อสถาบัน การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1413) 14 มิ.ย. 58
ยินดีต้อนรับครูใหม่สู่ครอบครัว อบจ.เมืองภูเก็ต (อ่าน 658) 27 พ.ค. 58
AIA มอบเช็คสินไหม ประกันกลุ่มนักเรียน 100,000 บาท (อ่าน 767) 19 พ.ค. 58
ประกาศโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมอื่นๆ สำหรับโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (อ่าน 673) 23 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน (อ่าน 606) 10 เม.ย. 58
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 623) 30 มี.ค. 58
เชิญร่วมงานพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (อ่าน 709) 24 มี.ค. 58