หน้าแรก

ผู้บริหาร

นักเรียน

ครูและบุคลากร

อาคารสถานที่


คำขวัญโรงเรียน :::: สุขภาพดี มีความรู้ คู่คุณธรรม

 

  ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์

รองพิมลรัตน์
รองผู้อำนวยการ
นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร

รองรมย์ชลี
รองผู้อำนวยการ
น.ส.รมย์ชลี แก้วกลับ

บุคลากร

 

  ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  การจัดการศึกษา
  คณะกรรมการสถานศึกษา

  เพลงมาร์ชโรงเรียน
  แผนที่แสดงเส้นทาง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข้อมูลพื้นฐานตำบลราไวย์

 

  โรงเรียนในสังกัด

 

  สถิติออนไลน์

บุคคลทั่วไป:
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

 

วันนี้:

 

ขณะนี้:

 

ออนไลน์สูงสุด:

 

สูงสุดต่อวัน:

 

เมื่อวาน:

 

เดือนนี้:

 

ทั้งหมด:

 


24 ชั่วโมงล่าสุด:

 

 

 

 

   ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

เรื่อง สอบราคาหนังสือเรียน (10/04/57)


เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(2/04/57)


เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมอื่นๆ สำหรับโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (31/03/57)


เรื่อง การรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1, ประถมศึกษาปีที่ 1,
มัธยมศึกษาปีที่ 1, และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกศึกษา 2557
(21/01/57)
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน/กิจกรรมโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต


ผลการดำเนินงานรางวัลต่างๆ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. 2556- 23 ก.พ. 2557 คลิกที่นี่

ผลการดำเนินงานรางวัลต่างๆ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค. 2556- 5 ก.พ. 2557 คลิกที่นี่

ผลการดำเนินงานรางวัลต่างๆ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1-17 ธ.ค. 2556 คลิกที่นี่

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557
ณ สำนักสงฆ์ในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 (28/3/57   13.02 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556
ณ ห้องประชุมบานชื่น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 (23/3/57   19.24 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2556
ณ ห้องประชุมบานชื่น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 (23/3/57   18.26 น.)
ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ปฐมนิเทศข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานจ้าง ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 (23/3/57   17.48 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดงานเปิดประตูสู่สถานศึกษา OPENHOUSE
ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 (18/3/57   17.04 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10-14 ก.พ.57 (18/3/57   15.53 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โปรแกรมศิลป์-ภาษา ผ่านการทดสอบ
HSK Chinese Testing International Level 2 (10/3/57   16.02 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อขยายขีดความสามารถ
ของเยาวชน (The Yes) เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 57 (10/3/57   14.46 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัดในการสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ วัดมงคลนิมิตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 57 (10/3/57   14.12 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 57 (26/2/57   14.58 น.)
คณะครู นักเรียน ระดับชั้น ม.3 ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 57 (26/2/57   14.23 น.)
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ
ระหว่างวันที่ 20 ม.ค.- 7 ก.พ. 57 (26/2/57   13.53 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้รับเงินจาก วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) จำนวน 3,000,000 บาท
(สามล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 11 ก.พ.57 (19/2/57   14.48 น.)
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องใน
วันมาฆบูชา วันที่ 24 ก.พ.57 (14/2/57   14.11 น.)
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าชมแหล่งเรียนรู้
SIAM NIRAMIT PHUKET วันที่ 7 ก.พ.57 (14/2/57   13.39 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ช่วยงานวัดไชยธาราราม (วัดลอง) ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-5 ก.พ.57 (11/2/57   14.42 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตร่วมงานเทศกาลอาหารพื้นเมือง ชองดีชาวภูเก็ต
เมื่อวันที่ 24-28 ม.ค.57 ณ เวทีกลาง สะพานหิน จ.ภูเก็ต (11/2/57   13.59 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ช่วยงานประจำปีสำนักสงฆ์ในหาน ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 15-19 ม.ค.57 (11/2/57   13.24 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อบรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้สูงวัยใส่ใจ IT จัดโดยศูนย์สามวัยสานสายใยรัก ต.ราไวย์
เมื่อวันที่ 4-5, 11 ม.ค.57 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รร.อบจ.เมืองภูเก็ต (11/2/57   12.43 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เมื่อวันที่ 29 ม.ค.57 (2/2/57   13.33 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตร่วมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557
ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 ม.ค.57 (2/2/57   12.27 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คว้ารางวัล 2 รางวัล ระดับประเทศ คนเก่งท้องถิ่น
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-4 ธ.ค.56 (21/1/57   19.33 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 10 ม.ค.57 (21/1/57   18.32 น.)


โหลดผลรางวัลการแข่งขันวงโยธวาฑิต /เกียรติบัตรโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้รับรางระดับเหรียญเงิน และ Music & Sound ในการประกวดวงโยธวาฑิต
Brass Theater เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.56 (16/1/57   17.41 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้รับรางวัลดีเด่น ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม
เมื่อวันที่ 11 พ.ย.56 (15/1/57   12.19 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต มอบการ์ดอวยพรและกระเช้าของขวัญ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.56 (1/1/57   19.02 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy new year
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.56 ณ (1/1/57   18.24 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Light up Phuket
ณ หาดป่าตอง ภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.56 ณ (1/1/57   18.00 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และทำความสะอาดชายหาด
ตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.56 ณ (6/12/56   12.43 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดลัฏฐิวนาราม ต.ฉลอง
อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.56 ณ (6/12/56   12.05 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานพระพรหม แหลมพรหมเทพ
ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.56 ณ (6/12/56   10.44 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ณ สนามสุระกุล ภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 พ.ย.56 ณ (27/11/56   16.24 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้ารับการอบรมขับขี่ปลอดภัย จัดโดย บริษัท ภูเก็ต เอส.ที. จำกัด
เมื่อวันที่ 21 พ.ย.56 ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (27/11/56   15.26 น.)
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 17 พ.ย.56 (24/11/56   20.59 น.)ดาวน์โหลดผลการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคใต้ ที่นี่โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคใต้
"นครตรังเกมส์" ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22-31 ต.ค. 56 (12/11/56   14.31 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต แสดงความยินดีและส่ง รองฯ พัชนี เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 56 (05/11/56   11.41 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานเทศกาลถือศีลกินผักประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 5-13 ต.ค. 56 (20/10/56   20.48 น.)

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต แสดงความยินดีแก่ รองผู้อำนวยการ ที่จะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
และครู คศ.3 เมื่อวันที่ 25 ก.ย.56 (20/10/56   18.29 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ และรองผู้อำนวยการ
ภายใต้ชื่องาน "ด้วยรัก" เมื่อวันที่ 30 ก.ย.56 (19/10/56   14.27 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานบริการ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เมื่อวันที่ 27 ก.ย.56 (19/10/56   13.40 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมเทศกาลรักการอ่าน และ การเรียนรู้ สู่ภูเก็ต
ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เมื่อวันที่ 12-13 ก.ย.56 (19/10/56   12.52 น.)
ร้านอาหารกันเอง 2 มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ถึงระดับปริญญาตรี
เมื่อวันที่ 7 ส.ค.56 (08/10/56   15.23 น.)


คลิก!!
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬาภายในครั้งที่ 14 ตามโครงการ
"กีฬาต้านภัยยาเสพติด" (กีฬากลุ่มสี) เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56 (23/09/56   14.30 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับจังหวัด หัวข้อ "เล่าเรื่องภูเก็ตวันวาน"
จัดโดย ..เทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 ก.ย.56 (17/09/56   16.41 น.)
นักเรียนเป็นตัวแทนการแข่งขันฟุตบอล KFC SEVEN SHOOT 2013 ระดับสาขา
เข้าทำการแข่งขันระดับจังหวัด (17/09/56   15.58 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
เทศบาลตำบลฉลองคัพครั้่งที่ 2 (17/09/56   14.51 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการแข่งขัน
Dental got Talent 4 ก.ย.56 ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต (09/09/56   15.27 น.)


++ ดาวน์โหลด ผลการแข่งขันกีฬา โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ++สรุปรางวัลและประมวลภาพ การแข่งขันกีฬา โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต
ณ สนามสุระกุล จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ส.ค.56 (09/09/56   13.53 น.)
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ดำเนินโครงการเสริมสร้าง
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลราไวย์ เมื่อวันที่ 27 ส.ค.56 (09/09/56   13.12 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตดำเนินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค.56 (06/09/56   14.54 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตดำเนินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย.56 (06/09/56   13.00 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานเขตคลองเตย
ทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 56 (30/08/56   13.33 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 23-24 ส.ค. 56 (27/08/56   15.39 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย กิจกรรมสร้างเยาวชน สคบ.น้อย
จัดโดยเทศบาลตำบลราไวย์เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 56 (26/08/56   13.56 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการประกวดจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 56 (25/08/56   01.12 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ วันที่ 15 ส.ค.56 (25/08/56   00.18 น.)
กิจกรรมโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี อำเภอเมือง 2 วันที่ 15 ส.ค.56 (24/08/56   23.30 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ครั้งที่ 2
จัดโดยเทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (24/08/56   23.04 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ สนามโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.56 (16/08/56   14.17 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ สถานีอนามัยตำบลฉลอง
เมื่อวันที่ 6 ส.ค.56 (16/08/56   12.18 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน วันที่ 1 ส.ค. 56 (16/08/56   11.02 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ 29 ก.ค. 56 (16/08/56   09.49 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กทม.ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค.56 (10/08/55   17.34 น.)


- อ่านข่าวทักษะวิชาการเพิ่มเติมจากหนังสือพิมพ์เสียงใต้

- นิตยสารภูเก็ตบูลเลทิน

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานสืบสาน เล่าขาน ภูมิปัญญาชาวราไวย์
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 (8/08/56   10.45 น.)
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (8/08/56   10.19 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คว้ารางวัลพิเศษ ขวัญใจ OTOP
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 (7/08/56   15.41 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 (28/07/56   16.02 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ถวายเทียนพรรษา และปัจจัย จำนวน 213,000 บาท ณ สำนักสงฆ์ในหาน
ต.ราไวย์ อ.เมือง.จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 (21/07/56   11.38 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดโครงการ สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556 (21/07/56   11.06 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมโครงการ Clean hand 573 (มือสะอาดโครงการ 3)
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (15/07/56   14.15 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามสุระกุล ภูเก็ต (15/07/56   13.52 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมโครงการปลูกป่าต้นน้ำ ณ แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต (15/07/56   13.15 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ดำเนินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน (02/07/56   20.12 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียน (02/07/56   19.08 น.)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 (02/07/56   18.22 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตรับการอบรม ขับขี่ปลอดภัย วันที่ 27 มิถุนายน 2556 (27/06/56   19.27 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้
ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดนครศรีฯ (27/06/56   18.45 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สายใยรักครอบครัวสัมพันธ์ "ชินบัญชร"
ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2556 (27/06/56   15.24 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาฯ
เดือน มิถุนายน 2556 (24/06/56   14.45 น.)


คลิกที่นี่
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตประกอบพิธี "วันไหว้ครู" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 (13/06/56   20.58 น.)
คณะกรรมการการศึกษาประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต   โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
และองค์กรทุกภาคส่วน ประชุมร่วมกัน ในการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมบานชื่น
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.56 (05/06/56   14.51 น.)
โครงการค่ายพุทธบุตร ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ศาลาปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค
ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 28-30 พ.ค. 56 (04/06/56   21.32 น.)
ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ณวัดลัฏฐิวนาราม ต.ฉลอง
อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 56 (02/06/56   19.18 น.)
ผู้อำนวยการ มอบรางวัล คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 56 (27/05/56   13.33 น.)
ผู้อำนวยการ มอบรางวัลครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 56 (27/05/56   10.57 น.)
ร่วมพิธีวางพระมาลัย พระองค์เจ้าอาภากรฯ ณ ลานพระพรหม แหลมพรหมเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 56 (19/05/56   11.08 น.)
งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมเวชกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)
ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2556 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (20/05/56   13.38 น.)


คลิกที่นี่
ประมวลภาพบิณฑบาต สามเณรภาคฤดูร้อน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (02/04/56   16.30 น.)
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ สำนักสงฆ์ในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 (30/03/56   12.20 น.)
ศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 1-3 จัดกิจกรรม ค่ายรักษ์ห้า (5)แยก ให้กับรุ่นน้องมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2556 (22/03/56   21.41 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เป็นแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE PHUKET รุ่นที่ 10
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี (28/02/56   14.02 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด
ในการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง ปี 2556 (27/02/56   15.41 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมพิธีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดลัฏฐิวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (25/02/56   10.09 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานเทศกาลอาหารพื้นเมือง "ของดีชาวภูเก็ต" ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 (25/02/56   09.42 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ช่วยงานประจำปี วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2556 (17/02/56   17.21 น.)
นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบ
อาคารที่พักครู เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 (13/02/56   17.29 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 (30/01/56   19.11 น.)
ผู้บริหาร คณะครู ร่วมงานวันครู ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 (27/01/56   21.06 น.)
ผู้บริหาร คณะครู ถ่ายทอดองค์ความรู้อาเซียนสู่ชมชน (30/11/55   18.38 น.)
มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาธนาคารออมสิน ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 (29/11/55   10.23 น.)
ประกวด "ไหว้สวย พูดดี มีมารยาท " 20 พฤศจิกายน 2555 (27/11/55   16.02 น.)
ประมวลภาพนักเรียนออกกำลังกายยามเช้า (24/11/55   12.03 น.)


ดาวน์โหลด ผลการแข่งขันกรีฑา ได้ที่นี่นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ประจำปี 2555 (18/11/55   11.56 น.)
นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตเข้าร่วมค่ายเติมฝัน ระหว่างวันที่ 6-11 ตุลาคม 2555
ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (18/11/55   11.38 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสังกัด อบจ.ภูเก็ต
วันที่ 10 กันยายน 2555 (28/09/55   13.55 น.)

ดาวน์โหลด ผลการแข่งขัน
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตชนะเลิศการประกวดเรียงความ หัวข้อ "พระมหาธิคุณของในหลวง ต่อพสกนิกรบ้านฉัน"
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 (14/09/55   11.16 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานสัปห์ดาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555 (14/09/55   10.54 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดเลือกตั้งส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 (13/09/55   14.16 น.)
คณะครู นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมทำความสะอาดชายหาด ตำบลราไวย์
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 (03/09/55   11.13 น.)
ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนจาก อบจ.ภูเก็ตประชุมร่วมกัน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 (02/09/55   12.02 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวาดภาพบนกำแพง ณ เทศบาลตำบลฉลอง
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 (02/09/55   11.04 น.)

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เปิดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 (30/08/55   11.50 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ถวายเทียนพรรษา และปัจจัย ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 (30/08/55   11.16 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ทำความสะอาดชายหาด
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 (30/08/55   10.55 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมโครงการเผยแพร่งานยุติธรรมปรองดองสมานฉันท์ (21/08/55   13.11 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 (21/08/55   11.31 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดงานสัปดาห์อาเซียน เมื่อวันที่ 28-29 ก.ค.55 (12/08/55   01.07 น.)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดงานสัปดาห์อาเซียน เมื่อวันที่ 30 ก.ค.55 (12/08/55   00.34 น.)


นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กทม.ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค.55 (08/08/55   15.47 น.)


<<< ดาวน์โหลด >>>


โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เฝ้าระวังป้องกันโรค มือ เท้า ปาก เมื่อวันที่ 22 ก.ค.55 (07/08/55   17.41 น.)


โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (07/08/55   16.51 น.)


โครงการส่งเสริมสุขภาพ และทันตสุขภาพ เมื่อวันที่ 23-24 ก.ค. 55 (07/08/55   15.53 น.)


โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 20 ก.ค. 55 (07/08/55   15.17 น.)


โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ป.4 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 55 ณ ศูนย์วิทย์ฯ นครศรีฯ (07/08/55   14.14 น.)


พิธีเปิดและลงนามธนาคารโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต วันที่ 30 ก.ค. 55 (30/07/55   18.30 น.)


โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วม งาน "สืบสาน เล่าขาน ภูมิปัญญาชาวราไวย์ ครั้งที่ 5
ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 55 (18/07/55   18.32 น.)


โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประชุมขยายผล "อาเซียน" เมื่อวันที่ 6 และ 9 ก.ค. 55 (18/07/55   14.52 น.)


บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จำกัด และ ร้านดนตรีเพื่อชีวิต "สารพันเพลง" มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.55 (04/07/55   08.32 น.)


โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
ณ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 ก.ค.55 (03/07/55   15.47 น.)


โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดหาดในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.55 (03/07/55   13.46 น.)


โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.55 (02/07/55   17.05 น.)


นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค.- 1 มิ.ย. 55 (02/07/55   14.23 น.)


โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Road Show เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 (02/07/55   14.45 น.)


โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประกอบพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 (21/06/55   16.05 น.)


นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าค่ายพุทธบุตร ณ ศูนย์พัฒนาจิต ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 (19/06/55   10.56 น.)


โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รับรางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 (14/06/55   22.50 น.)


คณะครู นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
ภาคใต้ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 (12/06/55   15.31 น.)


คลิกเพื่อดาวน์โหลดผลการแข่งขัน

ผู้อำนวยการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนในการแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ
สัปดาห์พระพุทธศาสนา เมือวันที่ 8 มิถุนายน 2555 (12/06/55   13.20 น.)


ผู้อำนวยการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต มอบเหรียญ-เกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 28 "ภูเก็ตเกมส์" เมือวันที่ 8 มิถุนายน 2555 (11/06/55   22.24 น.)


โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 "ภูเก็ตเกมส์"
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2555 (11/06/55   21.53 น.)


โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน ป.4 ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 19-27 เมษายน 2555 (28/05/55   20.44 น.)


ประมวลภาพก่อนวันบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (28/04/55   21.57 น.)


ประมวลภาพวันบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (28/04/55   21.16 น.)


โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 9 เมษายน 2555 (08/04/55   14.07 น.)


โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมเป็นคณะกรรมการ งานประจำปีวัดในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2555 (30/03/55   11.44 น.)


โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (30/03/55   11.05 น.)


โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดมหกรรมวิชาการเมืองภูเก็ต OPENHOUSE
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 (29/03/55   13.07 น.)


ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
"วันมาฆบูชา" เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 (07/03/55   10.23 น.)


มอบเหรียญรางวัลแก่คณะครู ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่ 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 (22/02/55   11.24 น.)


การคัดเลือกนักเรียน ระดับ ป.1 ห้องเรียน IEP โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 (21/02/55   15.06 น.)


สโมสรโรตารี มอบพจนานุกรม ให้นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 (13/02/55   16.34 น.)


ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานประจำปีวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)
ระหว่างวันที่ 23-29 มกราคม 2555 (31/01/55   15.02 น.)


ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานเทศกาลอาหารพื้นบ้าน ณ เวทีกลาง สวนสาธารณสะพานหิน ภูเก็ต
วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2555 (31/01/55   10.44 น.)


ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๕๖ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2555 (30/01/55   10.50 น.)


ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานวันเด็ก ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 (27/01/55   14.10 น.)


ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2555 (24/01/55   14.25 น.)


อบรมถนนสีขาว


อบรมถนนสีขาว


อบรมถนนสีขาว

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ส่งตัวนักกีฬา อปท.แห่งประเทศไทย ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2555 (17/01/55   15.12 น.)


อบรมถนนสีขาว

จังหวัดภูเก็ต มอบรางวัล เด็กดีเด่น ระดับจังหวัด นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 (17/01/55   14.07 น.)


อบรมถนนสีขาว

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 (14/01/55   18.34 น.)


อบรมถนนสีขาว

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมโครงการ อบรม ทสม.น้อย รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมบานชื่น
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2555 (14/01/55   17.44 น.)


อบรมถนนสีขาว

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (30/12/54   15.54 น.)


อบรมถนนสีขาว

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
โครงการถนนสีขาวจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 (30/12/54   14.22 น.)


อบรมถนนสีขาว

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำในชุมชนถนนสีขาว
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 (30/12/54   13.18 น.)


วันคริสมาสต์

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกิจกกรม Light Up Phuket 2011 (รำลึกสึนามิ) ณ หาดป่าตอง อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 (30/12/54   12.55 น.)


วันคริสมาสต์

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สาม ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 (30/12/54   12.11 น.)


วันคริสมาสต์

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต มอบกระเช้า และอวยพร ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2555
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 (27/12/54   17.23 น.)


วันคริสมาสต์

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการ มนตรี สวัสดิเวช ที่ได้รับตำแหน่ง
คศ.3 ชำนาญการพิเศษ และได้มอบช่อดอกไม้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 (27/12/54   12.40 น.)


วันคริสมาสต์

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรม วางพวงมาลัย พระองค์เจ้าอาภากรฯ บริเวณลานพระพรหม
แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 (27/12/54   12.12 น.)


วันคริสมาสต์

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 (23/12/54   11.50 น.)


กีฬาจังหวัด

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดภูเก็ต
จัดโดย อบจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2554 (22/12/54   16.13 น.)


กีฬาจังหวัด

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดภูเก็ต
จัดโดย อบจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2554 (22/12/54   15.52 น.)


กีฬาอนุบาล

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาล จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 จัดโดย
อบจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2554 (16/12/54   17.34 น.)


ขับขี่ปลอดภัย

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยฯ ณ ห้องประชุม รร.อบจ.เมืองฯ
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 (13/12/54   12.39 น.)


5 ธันวาวัดใต้

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงาน 5 ธันวามหาราช ณ วัดลัฏฐิวนาราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2554 (13/12/54   12.02 น.)


ทุนลูกกตัญญู

จังหวัดภูเก็ต มอบทุนการศึกษา ลูกกตัญญู นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จำนวน 2 ทุน
และได้มอบให้นักเรียน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 (06/12/54   15.35 น.)


ส่งเสริมศิลปะ

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสีด้วยสีชอล์ค
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 (06/12/54   15.07 น.)


วันพ่อสะพานหิน

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงาน 5 ธันวามหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ณ สวนสาธารณะสะพานหิน ภูเก็ต วันที่ 5 ธ.ค.54 (06/12/54   14.29 น.)


อนามัย

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ อสม.ตำบลราไวย์
กำจัดเหาให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 (06/12/54   00.34 น.)


วันพ่อ 54

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมถวายพระพร เนื่องในงาน 5 ธันวา มหาราช ประะจำปี 2554
ณ แหลมพรหมเทพ ตำบลราไวย์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 (04/12/54   21.07 น.)


กีฬาสีไม้เรียบ

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าบรรยายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ ณ ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 (02/12/54   19.55 น.)


กีฬาสีไม้เรียบ

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นำวงโยธวาธิต ร่วมงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 (02/12/54   16.56 น.)


จิตอาสา

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นำวงโยธวาธิต ช่วยเหลืองานชุมชน โรงแรมวิจิตรรีสอร์ท
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 (29/11/54   15.35 น.)


รณรงค์คัดแยกขยะ

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ และหน่วยงานในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์ การคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 (28/11/54   13.35 น.)


เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 (27/11/54   01.08 น.)


สุขภาพฟัน

นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รับการตรวจสุขภาพฟัน ในเดือนตุลาคม 2554 (27/11/54   00.05 น.)


เครื่องเป่าทองเหลือง

นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องเป่าลมทองเหลือง "วงโยธวาธิต"
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 (27/11/54   23.36 น.)


ดาวน์โหลด ผลการแข่งขัน

นครตรังเกมส์

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. รอบคัดเลือก ภาคใต้
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม- 3 พฤศจิกายน 2554 (26/11/54   13.22 น.)


กินเจกวนอู

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าเดินรณรงค์ ป้องกันภัยจากยุงลาย
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 (8/11/54 16.20 น.)


กินเจกวนอู

คณะครู นักเรียน เข้าร่วมปรเพณีถือศีลกินผัก ศาลเจ้า กวนอู นาบอน
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 (4/10/54 13.58 น.)


กินเจจุ้ยตุ่ย

คณะครู นักเรียน เข้าร่วมปรเพณีถือศีลกินผัก ศาลเจ้า จุ้ยตุ่ย เต้าโบเก้ง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 (4/10/54 13.32 น.)


รัชชประภา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2554 (4/10/54 12.37 น.)


กีฬาสีภายใน

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554
ณ สนาม โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (/28/09/54 21.15 น.)

พลังงานพลังงานพลังงานพลังงาน
พลังงานพลังงานพลังงาน


พลังงาน

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 19 กันยายน 2554 (19/09/54 16.22 น.)


เทคโนโลยีสะอาด

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รายงานผลต่อผู้ประเมิน โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด
ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ( 19/09/54 16.15 น.)


ชินบัญชร

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิชินบัญชร จัดโครงการสร้างคุณธรรมและส่งเสริม
จิตสาธารณะ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2554 (19/09/54 12.32 น.)


ยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 (13/09/54 13.58 น.)


คอมพิวเตอร์ระยะสั้น

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นระยะสั้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554 (12/09/54 22.18 น.)


คณะครูทัศนศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่
27 สิงหาคม-2 กันยายน 2554 (12/09/54 20.21 น.)


ผลิตสื่อ

นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อสร้างสรรค์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 (12/09/54 18.49 น.)


ค่ายคณิตศาสตร์

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 (12/09/54 18.27 น.)


รักการอ่าน

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม เทศกาล รักการอ่านและการเรียนรู้ สู่ภูเก็ต ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต
ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ในวันที่ 3 กันยายน 2554 ณ Home Work Phuket (08/09/54 20.45 น.)


ตัดต่อวีดีโอ

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดโครงการสอนซ่อมเสริม ICT (การผลิตสื่อตัดต่อวีดีโอ) ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 27 ส.ค.-2 ก.ย.2554 (08/09/54 19.45 น.)


 

กีฬา อบจ.

สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คลิกที่นี่

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 (08/09/54 19.03 น.)


ค่ายวิทย์ฯ ม.1

ค่ายวิทย์ฯ ม.1

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นำนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2554 (02/09/54 00.51 น.)


แนะแนว

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อบรมโครงการแนะแนว ณ ห้องประชุมบานชื่น
ในวันที่ 13 , 20 สิงหาคม 2554 (29/08/54 00.41 น.)


3d

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อบรมโครงการก้าวไกลกับเทคโนโลยี 3D animation (29/08/54 00.05 น.)


ห้องเรียนติดดาว

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต มอบรางวัลตามโครงการห้องเรียนติดดาว แก่ห้องเรียนที่สะอาด
ระดับ ประถม และมัธยม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 (28/08/54 22.28 น.)


gsp

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อบรมโครงการก้าวไกลกับเทคโนโลยี Sketchpad (GSP)
เมื่อวันที่ 20-21, 27-28 สิงหาคม 2554 (28/08/54 21.26 น.)


วันวิทย์ฯ

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 (26/08/54 12.41 น.)


เด็กไทยฟันดี

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโรงเรียนเครือข่าย เด็กไทยฟันดี
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 (19/08/54 16.16 น.)


วันแม่ 54

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554 (16/08/54 17.32 น.)


ทำความสะอาดราไวย์

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรทำความสะอาดชายหาดฯ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554
(15/08/54 16.51 น.)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554
(15/08/54 15.10 น.)


จังซีลอน

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากของเหลือใช้ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2554
(12/08/54 16.46 น.)


chalong cup

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "ฉลองสัมพันธ์ คัพ" ครั้งที่ 14
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน- 31 กรกฎาคม 2554
(12/08/54 15.51 น.)


ปรับปรุงหลักสูตร

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
วันที่ 13,14,20 สิงหาคม 2554
(12/08/54 14.43 น.)


ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2554
(12/08/54 14.04 น.)


English Camp

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้จัดโครงการ English Camp นักเรียน ม.1 และ ป.4
ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554
(12/08/54 12.31 น.)


วันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
(01/08/54 19.10 น.)


อช.น้อย

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วม อช.น้อย ตำบลราไวย์ (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
(01/08/54 19.07 น.)


เวียนเทียนวันเข้าพรรษา

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมอบรมยาเสพติด
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554
(01/08/54 19.02 น.)


เวียนเทียนวันเข้าพรรษา

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ในวันเข้าพรรษา ณ วัดลัฏฐิวนาราม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2554
(21/07/54 15.17 น.)


ถวายเทียนพรรษา

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ถวายเทียนพรรษาและปัจจัย วัดสิริสีลสุภาราม (วัดหลวงปู่สุภา)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
(21/07/54 14.35 น.)


ประชุมดนตรี

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรี(วงโยธวาธิต)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
(21/07/54 14.24 น.)


ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.5

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดพังงา
ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2554
(14/07/54 14.03 น.)


คนบ้านเรา

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมถ่ายรูป สัมภาษณ์ ลงนิตยสาร "คนบ้านเรา" อบจ.ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2554
(08/07/54 16.14 น.)


ทักษะทางวิชาการ

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานทักษะทางวิชาการ "ชุมทางวิชาการ เมืองทุ่งสง" ระดับภาคใต้
ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2554
(08/07/54 15.05 น.)


เรียนฟรี 15 ปี

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครอง เกี่ยวกับโครงการเรียนฟรี 15 ปี
ทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 13-25 มิถุนายน 2554
(25/06/54 21.37 น.)


อบรมคุณธรรม

ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ซึ่งจัดโดย อบจ.ภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2554
(25/06/54 21.25 น.)


จัดหางานภูเก็ต

นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพจังหวัดภูเก็ต
ณ โรงแรมเมอร์ลิน ภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2554
(25/06/54 21.21 น.)


ไหว้ครู

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีไหว้ครู ระดับม.ต้น - ม.ปลาย ณ อาคารอเนกประสงค์
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2554
(09/06/54 15.44 น.)


ไหว้ครู

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีไหว้ครู ระดับอนุบาล-ประถม ณ อาคารอเนกประสงค์
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2554
(09/06/54 11.16 น.)


ชินบัญชร

มูลนิธิชินบัญชร จัดโครงการสายใยรักสัมพันธ์ครอบครัว ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2554
(04/06/54 13.31 น.)


พุทธบุตร

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นำนักเรียนในระดับชั้น ม.1 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
ศาลาปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2554
(04/06/54 12.46 น.)


วันวิสาขบูชา

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุธศาสนา "สัปดาห์พระพุทธศาสนา"
ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
(1/06/54 10.55 น.)


วันวิสาขบูชา

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ณ วัดลัฏฐิวนาราม
ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 (19/05/54 15.24 น.)


อบรมคอมพิวเตอร์

เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระยะสั้น
(หลักสูตร 12 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2554 (26/04/54 11.22 น.)


เตรียมความพร้อม

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้จัดอบรมนักเรียนตามโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนโปรแกรมวิทย์ฯ
ระดับชั้น ป.4 ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 25-29 เม.ย. วันที่ 2-4 พ.ค. 2554 (25/04/54 14.50 น.)


ประชุมผู้ปกครอง

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง
และรับมอบตัวนักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 (02/04/54 14.23 น.)


บรรพชาสามเณร

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 10 ณ สำนักสงฆ์ในหาน
ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 (28/03/54 10.24 น.)


ปัจฉิม ม.6

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดงาน "วันอำลา" ให้กับนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 (17/03/54 20.02 น.)


ม.1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.พังงา
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 (08/03/54 18.56 น.)


ประชุมคณะกรรมการฯ

ฝ่ายบริหารโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ประชุมร่วมกัน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 (08/03/54 20.40 น.)


ค่ายลูกเสือ พังงา

ค่ายลูกเสือ พังงา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ฐานทัพเรือพังงา ต.ทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2554 (26/02/54 17.49 น.)


แหล่งเรียนรู้ จ.กระบี่

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที 5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดกระบี่
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 (22/02/54 21.21 น.)


อบรมการเขียนโปรแกรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้ารับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันที่ 5-6,12-13,19-20 กุมภาพันธ์ 2554 (22/02/54 21.58 น.)


วันมาฆบูชา

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ณ วัดลัฏฐิวนาราม ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 (18/02/54 13.33 น.)


ทำความสะอาดวัดฉลอง

นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมทำความสะอาดวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ต.ฉลอง
อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 (16/02/54 20.56 น.)


กีฬา อปท.

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประกอบพิธีมอบเหรียญนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. จ.อุดรธานี
ครั้งที่ 28 "เวสสุวัณเกมส์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 (11/02/54 15.12 น.)


วัดฉลอง

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานประจำปีวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประจำปี 2554
ระหว่างวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2554 (10/02/54 19.27 น.)อบรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมให้กับ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผูู้ปกครอง
โรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต (06/02/54 14.58 น.)


กีฬา อปท.ระดับประเทศ

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ครั้งที่ 28 "เวสสุวัณเกมส์ ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2554 ณ สนามกีฬาภายใน จ.อุดรธานี (03/02/54 11.32 น.)


OPENHOUSE

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดมกรรมทางวิชาการ ปีการศึกษา 2553 (OPEN HOUSE)
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 (27/01/54 20.12 น.)


ค่ายวิทย์ฯ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าค่ายวิทยาศาสตร์พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2554 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต (25/01/54 14.03 น.)


อาหารพื้นเมือง

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต "ร่วมงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต" ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่
20-24 มกราคม 2554 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต (24/01/54 20.35 น.)
วันครู

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานวันครู ประจำปี 2554
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต (19/01/54 18.25 น.)


วันครู

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เปิดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Lass นักเรียนระดับ ป.2, ป.5, ม.2
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียน (19/01/54 18.24 น.)


สำนักสงฆ์ในหาน

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานประจำปีสำนักสงฆ์ในหาน ประจำปี 2554 (14/01/54 11.12 น.)


วันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 (14/01/54 11.11 น.)


วันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 (08/01/54 15.13 น.)


เปิดหาดในหาน

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตำบลราไวย์ ประจำปี 2553 (04/01/54  12.18 น.)


Light upphuket

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมส่งความสุขในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2554 (31/12/53 13.38 น.)


Light upphuket

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การขุดหลุมทรายปักเทียน Light Up Phuket
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ ชายหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต (31/12/53 13.32 น.)


เหนือเกล้า หนึ่งดวงใจ

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม "เหนือเกล้า หนึ่งดวงใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ เวทีกลางสะพานหิน ภูเก็ต (26/12/53 15.16 น.)


ทัศนศึกษา ม.6

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (26/12/53 14.10 น.)


เทคนิคภูเก็ต

นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 พร้อมด้วยคุณครูสายชั้น ม.3
นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ สนามแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ณ วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดภูเก็ต ในวันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2553 (22/12/53 20.46 น.)


วางพวงมาลัย

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตเข้าร่วมพิธีวางพระมาลัยเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2553 (20/12/53 15.38 น.)


หมวกนิรภัย

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตเข้าร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย กับ สภ.ฉลอง จังหวัดภูเก็ต
ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 (20/12/53 15.36 น.)


กีฬาจังหวัด

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตเข้าร่วม กีฬา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ณ สนามสุระกุล จังหวัดภูเก็ต (17/12/53 17.16 น.)


วันพ่อ

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
วันที่ 2 และ 4 ธันวาคม 2553 (10/12/53 21.33 น.)


ประเพณีลอยกระทง

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2553 (26/11/53 20.47 น.)


ทอดกฐินสามัคคี

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดในหาน ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต
วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 (23/11/53 18.06 น.)


ทอดกฐินสามัคคี

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกิตติสังฆาราม จ.ภูเก็ต
วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 (21/11/53 12.03 น.)


ทำความสะอาดหาดราไวย์

คณะครู นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมทำความสะอาดชายหาด ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2553 (12/11/53 11.53 น.)


มอบรางวัลทุ่งสงเกมส์

มอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล (12/11/53 11.46 น.)

กีฬา อปท.

ดาวน์โหลดสรุปผลการแข่งขันที่นี่      กรีฑาและกีฬา  ดาวน์โหลด    เซปักตะกร้อ ดาวน์โหลด

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก
ระดับภาคใต้ "ทุ่งสงเกมส์" ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.- 3 พ.ย.53 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช (08/11/53 15.34 น.)


กรรมการสถานศึกษา

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ กรรมการสถานศึกษา
คืนวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 (23/10/53 09.11 น.)


ถือศีลกินผัก

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 8-16 ตุลาคม 2553 (17/10/53 08.57 น.)


โครงงานวิทยฯ

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประกวดโครงงาน ขวดแสง และ โฟมทำมือ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2553 (30/09/53 20.43 น.)


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมงาน สืบสาน เล่าขาน ภูมิปัญญาชาวราไวย์ ครั้งที่ 3
วันที่ 22 กันยายน 2553 (07/10/53 14.47 น.)


กีฬาสี

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านยาเสพติด โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2553 (20/09/53 21.28 น.)


แหล่งเรียนรู้

วันที่ 7 กันยายน 2553 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aquarium จ.ภูเก็ต (11/09/53 11.45 น.)


แหล่งเรียนรู้

วันที่ 2-3 กันยายน 2553 โรงเรียนได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานี (09/09/53 19.53 น.)


ยาเสพติด

นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
วันที่ 6 กันยายน 2553 (07/09/53 19.34 น.)


2D

นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ อบมรม โปรแกรม 2D Animation
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 6-28 สิงหาคม 2553 (28/08/53 11.20 น.)


ร้องเพลงชาติ

นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมการจัดประกวดการขับร้องเพลงชาติ ประจำปี 2553 ระดับจังหวัด
ตามโครงการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" ณ สำนักงานวัฒนธรรม
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต วันที่ 20 สิงหาคม 2553 (20/08/53 15.06 น.)


illustrator

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เอกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมนักเรียน ม.4-6 ในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 16-27 สิงหาคม 2553 (17/08/53 00.21 น.)


วันแม่แห่งชาติ 53

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมถวายพระพร "วันแม่แห่งชาติ" ณ สนามโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
และ สนามสถานีอนามัย ตำบลฉลอง (12/08/53 14.22 น.)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 53


Recycle

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดงานสัปดาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 10 สิงหาคม 2553 (12/08/53 12.24 น.)


คนเก่งวันนี้

นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คว้ารางวัล โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานคณิตฯ ช่วงชั้นที่ 4
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 (04/08/53 11.04 น.) คลิกที่นี่ครับ


 

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ยินดีต้อนรับ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ยินดีต้อนรับ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

   กระดานข่าว/ประชาสัมพันธ์/ผลงานต่างๆ

ผลการประกวด gsp ระดับภูมิภาค ภาคใต้ สร้างสรรค์ผลงานบน Sketchpad

ผลการประกวด gsp ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ สร้างสรรค์ผลงานบน Sketchpad (สสวท.)

 

 

  ผลงานวิชาการครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

งานวิจัย การศึกษาระดับความพึงพอใจประสิทธิภาพในการบริหารงาน.... (อ.กฤษณ์): 24/08/2552 21.15 น.
งานวิจัย ผลการใช้ผังความคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับ...(อ.กอบกาญจน์): 11/08/2551 9.15 น.


 

   กิจกรรมในโรงเรียน
 

   คำสั่งโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต [บริการเพื่อนครูดาวน์โหลดคำสั่ง]

คำสั่งที่ 90/2551 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมเิทิดพระเกียรติ 12 สิงหาฯ เทศบาลราไวย์ ุ6/08/2551 18:30 (dowloand)
คำสั่งที่ 89/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียน 5/08/2551 20:30 (dowloand)
คำสั่งที่ 88/2551 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านงานสอน ปีการศึกษา 2551 13/08/2551 8:30
   (dowloand) File1 File2 File3
คำสั่งที่ 87/2551 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมเิทิดพระเกียรติ 12 สิงหาฯ อบต.ฉลอง 4/08/2551 20:30 (dowloand)
คำสั่งที่ 86/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ: 23/07/2551 17:10 (dowloand)
คำสั่งที่ 85/2551 แต่งตั้งคณะทำงานเปิดโลกวิทยาศาสตร์: 23/07/2551 17:10 (dowloand)
คำสั่งที่ 84/2551 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ: 23/07/2551 17:10 (dowloand)
คำสั่งที่ 83/2551 แต่งตั้งครูควบคุมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรี ฯ :
   
16/07/2551 16:30 (dowloand)
คำสั่งที่ 82/2551 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ฯ :
16/07/2551 16:30 (dowloand)

ธนบัตรปลอม

อ่านข่าว

 

อัพเดตเทคโนโลยี

 

  นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น
ในเว็บบอร์ดครับ

 

 

รายชื่อบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

 

กฏหมาย ระเบียบ

 

 

  ภาพจากอัลบั้ม


 

  หน่วยงานต่างๆ

 กรมส่งเสริมฯ

อบจ.ภูเก็ต

ศึกษาธิการ

คุรุสภา

Think.comสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

  สารพัดลิงค์

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
รวมคลื่นวิทยุ online
แปลอังกฤษออนไลน์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
หารหัสไปรษณีย์
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
รวมเว็บของแต่ละจังหวัด
เช็คราคาคอมฯ
คำนวนระยะทาง
แนะนำโปรแกรมดีๆ
รวมลิงค์ร้านหนังสือ

 

  องค์กรที่ให้การสนับสนุน

อบจ.ภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์  มุมนักเรียน อบจ.ม.ก.

-ผังห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

 

 

 

  กิจกรรมดีๆ ทีี่มอบให้
      แก่ศิษย์รัก

-โครงการไหว้สวยพูดเพราะ
-โครงการบรรพชาศาสน
  ทายาทสามเณรภาคฤดูร้อน

-โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
- ออกกำลังกายยามเช้า

 

 

ex

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก | ข่าวสาร | กระดานข่าว | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต หมู่ที่ 4 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7638-1640 โทรสาร 0-7638-1139 Email: muangphuket_school@hotmail.com
ผู้จัดทำ:
นายดุสิต คงปาน dusit49@hotmail.com


 


-