ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมวันครู

                       เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 นางจันทร์สุวรรณ  ตามภานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานกองการศึกษา  โดยมี นายวัชรินทร์  ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้เกียรติมาร่วมงานวันครู โดยได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะผู้บริหาร คณะครู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครู ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยและเกิดการพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของการศึกษาไทย. 

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,10:31   อ่าน 2363 ครั้ง