ภาพกิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาดูงานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
                       เมื่อวันที่ 25-30 ธันวาคม 2558 นางจันทร์สุวรรณ  ตามภานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้ไปศึกษาดูงานจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 (ทานสัมฤทธิ์) เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับองค์ความรู้ ที่เป็นจุดเด่น เพื่อนำมา ปรับใช้ พัฒนาตนเอง  องค์กร และชุมชน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่คุณครูได้มีองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อนำมาปรับใช้กับผู้เรียนอีกด้วย.
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2559,09:51   อ่าน 3575 ครั้ง